Symposium HB 2023

Met een (wisselend) aantal collega’s van verschillende christelijke scholen, onderwijskundigen en ontwikkelaars werken we al een aantal jaren aan draagvlak voor de verbinding van PO en VO, op het thema (hoog- en meer) begaafdheid. 
Om die verbinding te bereiken organiseren we jaarlijks een landelijk symposium voor collega’s van christelijke scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De deelnemers van die symposia komen uit het hele land, van Goes tot Groningen. 

Wanneer:10 januari 2024
Waar:Ichthus College, Veenendaal
Tijd:13:30 – 20:00 uur

Een aantal leerlingen van de bovenbouw van het Ichthus College helpt mee om het symposium tot een succes en daarmee het voor de deelnemers tot een ‘onvergetelijke middag’ te maken. Ze onderhandelen met het cateraar, doen inkopen, beleggen de broodjes, helpen koffie en thee te zetten  ze bedienen waar nodig, vangen chauffeurs op, wijzen deelnemers de weg en ze gaan ook de workshops notuleren en ze helpen opruimen!
Ze hebben hun diensten aangeboden in het kader van hun  ‘expeditie Zimbabwe’ (http://www.expeditiezimbabwe.nl) waarvoor ze geld ophalen om te kunnen bekostigen. Uit dankbaarheid krijgen zij  van ons per deelnemer een bedrag, zodat wij met z’n allen sponsor zijn.
De leerlingen hopen dat hun diensten zo in de smaak vallen, dat de deelnemers ook nog een beetje extra doneren via de site. En stiekem hopen ze er ook op dat degenen die niet (kunnen) komen toch ook een beetje een ‘digitale duit in het  digitale zakje’ doen.


Hoofdlezing door Karen Wolters:
Sturen we de juiste leerlingen naar de plusklas?

Waarom we dit jaar voor dit thema gekozen hebben

In het onderwijs vinden we het wiel te vaak opnieuw uit of we denken het opnieuw te moeten uitvinden, als het aankomt op het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Vaak verschilt het per leerkracht, per docent, per jaar, per vak en soms zelfs per periode of er begeleiding is en waaruit deze bestaat. Soms worden er stappen overgeslagen en soms worden er stappen herhaald en soms wordt er met de beste intentie ‘maar wat gedaan’. Hoe kunnen we nu komen tot een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen waarbij we ook rekening houden met de enorme diversiteit aan hulpvragen en verschijningsvormen van deze leerlingen? Iets wat begint in groep 1 en eindigt in VWO-6? Kunnen we een HB-meegroeiformulier ontwerpen dat kort, krachtig, duidelijk en effectief is zodat elke docent snel kan zien wat er al is gedaan, welke effect dit heeft gehad en wat op korte termijn nodig is? We willen kijken of we vandaag zo’n formulier kunnen ontwerpen. Overal in de school staan flipovers waar je per bouw iets kunt opschrijven. We zoeken tips, valkuilen, to-do’s en adviezen. Jij werkt als professional met deze leerlingen: wat heb jij nodig in zo’n begelei­dings­formulier? 
We hebben gekozen voor de volgende indeling: pre-basisschool, onderbouw PO (groep 1-2), middenbouw PO (3-5), bovenbouw PO (6-8), onderbouw VO (klas 1-2), middenbouw (klas 3-4), bovenbouw (klas 5-6). Let op: bij VO wordt niet alleen VWO bedoeld, maar zeker ook havo en vmbo. 

  • Twee rondes van zeven workshops
  • Samenwerking
  • Rond-de-tafel-gesprekken over vrije onderwerpen: elke deelnemer kan hiervoor intekenen.
  • Veel tijd om met elkaar te overleggen en lekker samen borrelen en eten (netwerken).
    • Een infomarkt voor de nieuwste weetjes en mogelijke cursussen en materialen.
    • Een site met een afgeschermd gedeelte (als HB-platform) waar deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en van te voren en na afloop met elkaar in contact te kunnen blijven, een ‘moet-je-lezen-boekenlijst’ kunnen maken, interessante artikelen kunnen posten en door kunnen gaan met brengen en halen.
    • Kosten:

Personeel en professionals: €205
Studenten: €95
2 personeelsleden van één school / vestiging: de derde voor €105
Ouders: €125

Klik hier om het programma te downloaden en uit te printen

Klik hier om je aan te melden!

You cannot copy content of this page