Inleiders

Inleiders

Anton Bongiovanny: hoogbegaafde jongeren opvoeden en begleiden naar bijbelse normen

Om een goede ontwikkeling door te maken, heeft een (hoog-)begaafde jongere (net als elke jongere) een goede basis nodig. Zowel eigenwaarde en persoonlijkheidsontwikkeling als sociale competenties, leerstrategieën, diverse vaardigheden en leer- en werkhouding. Als deze basis goed is, kan de begaafde zich prettig, begrepen en competent voelen waardoor hij / of zij zich zal ontplooien. Dit is tegelijk de basis waarop een begaafde jongere een gezond gevoel van eigenwaarde opbouwt en zich leert en durft open stellen voor zijn omgeving.

Deze brede focus (waarbij anticiperen op intellectuele capaciteiten geen doel, maar één van een middelen tot een hoger doel is) sluit naadloos aan bij een christelijke mensvisie en de opdracht om kinderen op te voeden/te begeleiden naar Bijbelse normen.

Drs. Anton Bongiovanni is als onderwijskundige gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, waarbij hij zich vooral bezighoudt met didactisch ontwikkelwerk en specialistische begeleiding. Samen met drs. Artine Holleman heeft hij in 2006 het expertisecentrum AntrAciet opgezet. Aanvankelijk was het advieswerk van dit bureau gericht op scholen, met als nevenactiviteit de begeleiding van individuele begaafden.  Het bureau heeft landelijk brede naamsbekendheid voor haar onderwijsadvies. Daarnaast biedt AntrAciet nog steeds op beperkte schaal individuele begeleiding. De begeleiding van hoogbegaafde (basisschool-)kinderen wordt zoveel mogelijk geclusterd in workshops. Deze groepstherapie wordt onder de naam ‘In contact met gelijken’ op verscheidene plekken in het land aangeboden.

Hanneke Smits – Doorn: Samen sterk voor een dekkend netwerk.

Subsidie als aanjager doorlopende leerlijn po-vo
Hanneke Smits-van Doorn is docent godsdienst op het VLC Amersfoort en Barneveld en al een aantal jaren Talentbegeleider in de onderbouw.Daarnaast is zij namens het Reformatorisch samenwerkingsverband voor VO-scholen, als coördinator betrokken bij de aanvraag van de subsidie bij het ministerie en uitvoering daar­van op de scholen.

Mirjam Floor & Doortje Wüllschleger: Afstemmen of aanpassen? 

Handelen vanuit verbondenheid richting cognitieve leerlijn
Tijdens de presentatie kijken we vanuit de praktijk naar verschillende theorieën (Mönks, Kieboom, Dabrowski en Ryan en Deci). Wat zegt dit en wat vraagt dat van ons onderwijs? Hier gaan we met elkaar het gesprek over aan.

Mirjam Floor
Onderwijsadviseur bij Driestar educatief. In mijn werk richt ik mij op de thema’s: hoog­be­gaafd­heid en sociaal emotionele ontwikkeling.
m.floor@driestar-educatief.nl, tel: 06-52581149

Doortje Wüllschleger
Bestuurslid van Choochem, werkzaam als Onderwijskundige en eigenaar van onderwijs- en adviesbureau Dé Basis onder Wijs. In mijn werk richt ik mij op advies voor scholen en ouders, ontwikkeling van curricula in het PO, MBO en HBO. In mijn studietijd heb ik onderzoek ver­richt naar de motivatie van hoogbegaafde leerlingen. 
dwullschleger@choochem.nl, 06-36173558

Gea Veldkamp: Is het voor een cijfer? 

Of: hoe beoordeel je creatief denkvermogen
Voor innovatie is het bedrijfsleven op zoek naar creatieve denkers. Tegelijk kunnen leerlingen met een groot creatief denkvermogen het onderwijs als moeizaam ervaren. Goede begeleiding op school is dan belangrijk. Maar hoe stimuleer je het creatieve denkvermogen? Wat versta je onder creatief denkvermogen? Beoordeel je dit proces voor een cijfer? Hoe kan een leerlijn daarbij helpen? Dat zijn vragen waar we tijdens de workshop over willen nadenken. Zou een leerlijn uitkomst bieden?

Ik ben Gea Veldkamp en ik woon in Nieuwleusen.  Docent biologie met jarenlange ervaring in het be­ge­leiden van leerlingen op een huiswerkinstituut. Nu werkzaam als zelfstandige in mijn bedrijf Letters & Coaching, naast huiswerkbegeleider ben ik auteur van diverse romans. Ik ben getrouwd en moeder van twee hoogbegaafde dochters,  sinds dit schooljaar gaan ze allebei naar de middelbare school. Ik ben me in het creatief denkproces gaan verdiepen omdat ik bij mijn oudste dochter merkte dat het draaiend houden van haar creatieve motor haar schoolmotivatie ten goede komt.

Terena Spijker: Begrijpend Lezen en hoe jongeren over tekstelementen heen lezen

Bij een christelijke leerlijn past begrijpend Bijbel lezen.
Leerlingen geven vaak te snel hun mening, vooral hoogbegaafde leerlingen. Ze maken fouten, zowel tijdens toetsen over de lesstof als het bij het begrijpen van wat er in de Bijbel staat. Dat komt omdat ze over allerlei tekstelementen heen lezen, ze lezen te snel of denken het wel te weten.
Met mijn nieuwe didactiek voor begrijpend lezen worden ook hoogbegaafde leerlingen alerter op wat er in de tekst staat, leren ze bredere verbanden leggen en conclusies trekken. Mening mag, maar pas na het bestuderen van de tekst. Hoe beter hun mening is gebaseerd op wat de schrijver meldt, zowel in de lesstof als in de Bijbel, hoe meer ruimte ze daarna hebben voor innovatief denken.

Ik ben Terena Spijker-Kroon, leerkracht van origine en ondernemer van Onderwijs2Go. De resultaten in het onderwijs gaan achteruit, omdat leerlingen selectief lezen. Met nauwkeurig lezen, het visueel maken van tekstverbanden, teksten lezen binnen een context en data-analyse ontwikkelen leerlingen een beter tekstbegrip, zodat ze snappen waar het over gaat. Onderwijs2Go biedt hiervoor het pijlenmodel BEGRIP en ondersteuning aan leerkrachten om de instructie te versterken.