Wie is Joop de Goede?

Joop is een gepensioneerd me­de­werker van het Gomarus College in Groningen, die toevallig ja­ren ge­leden in het HB-beleid gerold is en die nou eenmaal een beetje kan organiseren en die ge­woon gek genoeg is om er veel tijd in te steken. 

Mijn droom is: samen met het werkveld, bottom-up, te kijken of er een doorlopende leerlijn hoog­be­­gaafdheid te ontwikkelen is, zodat er minder miscommunicatie is, er altijd war­me over­dracht is van klas naar klas, waarin meningen en ervaringen van ouders  meegenomen wor­den en waar, in onze christelijke ‘zuil’, ca­techeten kunnen pro­fi­t­e­ren van de kennis, opdat echt be­gaafde kinderen niet altijd hoeven af te wachten wat ze kun­nen leren en of ze het wel mogen leren.

Ik begon in 2017 namens mijn school jaarlijks een congres voor collega’s van christelijke scholen voor PO en VO (en ouders) te organiseren. Wij hadden al jaren geen symposia bezocht en wisten nog wel dat we daar zo graag collega’s van christelijke scholen wilden ontmoeten. Ze waren er altijd wel, maar we ontmoetten ze nooit! Bij mijn pensionering hebben een aantal gremia mij ge­vraagd door te gaan met organiseren, maar ‘we heb­ben geen geld’, was de waarschuwing!

Dus ging ik door op eigen (financieel) risico, in de hoop andere  instanties bereid te vinden om mee te betalen. Ik moet er wel voor zorgen dat de verliezen niet te groot worden. Ik hoop elke jaar op ‘winst’ om een buffer op te bouwen, zodat we steeds beter kunnen uit­pak­ken!  

Ik verzamel gepassioneerde mensen met hart voor de HB-jongeren om me heen. Mensen die zich graag wi­llen in­­zetten voor de ‘goede zaak en niet de hoofd­prijs vragen voor hun lezing of work­shop. Ik vraag scholen om het symposium in te organiseren om ook op die manier de kosten laag te hou­den.

In 2023 organiseren we het 6de symposium op 22 maart in het Ichthus College te Veenendaal. Het thema heeft te maken met de doorgaande lijn van de begeleiding van HB jongeren van PO1 tot en met VWO6. 

Ondertussen probeer ik met de deelnemers een platform voor colle­ga’s van christelijke scholen op te zetten. Zo kunnen we gemakkelijk onderling digitale informatie uitwisselen om ook op die manier de droom samen te bereiken.

You cannot copy content of this page