Lezing, workshops en medewerkers

Hoofdlezing

Hoe ontvang je de (hoog)begaafde leerlingen van het PO op het VO?
Hoe zet je krachtig in op de overdracht van het PO naar het VO?

Tijdens deze lezing verdiepen we ons in het vormgeven van onderwijs aan de (hoog)begaafde leerling en wat dit vraagt van jou als mentor of docent.
Wat hebben de hoogbegaafde leerlingen geleerd op het PO, hoe ziet de overdracht eruit en hoe geef je het onderwijs aan de hoogbegaafde leerling een vervolg in het VO?
Tijdens de lezing nemen we mee hoe je dé docent voor de hoogbegaafde leerling kunt zijn en welke vaardigheden belangrijk zijn.

Mirjam Floor
Onderwijsadviseur bij Driestar educatief. In mijn werk richt ik mij op de thema’s: hoog­be­gaafd­heid en sociaal emotionele ontwikkeling. m.floor@driestar-educatief.nl, tel: 06-52581149

Doortje Wüllschleger
Bestuurslid van Choochem, werkzaam als Onderwijskundige en eigenaar van onderwijs- en adviesbureau Dé Basis onder Wijs. In mijn werk richt ik mij op advies voor scholen en ouders, ontwikkeling van curricula in het PO, MBO en HBO. In mijn studietijd heb ik onderzoek ver­richt naar de motivatie van hoogbegaafde leerlingen. 
dwullschleger@choochem.nl, 06-36173558


Workshops

Mirjam Floor
Leerlijn ‘Kader voor Ontwikkeling’
Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met SLO het ‘Kader voor ontwikkeling’ ingevoerd in de module Leerlijnen in ParnasSys.

Alle leerlingen hebben in aanleg veel talenten op allerlei gebieden. Dit geldt ook voor (hoog)begaafde leerlingen. Talent alleen is echter niet genoeg. Het moet ook ontwikkeld worden. Alleen kennis opnemen is daarvoor niet voldoende. Minstens zo belangrijk is het aanleren van vaardigheden, zodat leerlingen zelf tools in handen hebben om hun leerproces vorm te geven en uiteindelijk hun weg te vinden in de maatschappij van de 21e eeuw.

Tijdens deze workshop bekijken we de leerlijn en wat deze kan beteken voor het PO en VO.

Mirjam Floor
Onderwijsadviseur bij Driestar educatief. In mijn werk richt ik mij op de thema’s: hoog­be­gaafd­heid en sociaal emotionele ontwikkeling. m.floor@driestar-educatief.nl, tel: 06-52581149


Mijn naam is Carine Mauritz, ik ben sinds 1996 aan het werk als docente in het Kunstonderwijs binnen het VO. Sinds 2017 werk ik op De Passie in Rotterdam, waar ik naast mijn baan als docente leerlingen coach die (hoog)begaafd zijn.
Door de jaren heen heb ik het nodige meegekregen over hoogbegaafdheid. Ik ontdekte dat hoogbegaafdheid een vlag is die een veelzijdige lading dekt. 
Ik zag prachtige, eigenzinnige en sterke mensen, die visionair zijn, die de vragen bedenken waar ze vervolgens tien nieuwe vragen op verzinnen. Ik zag genialiteit, briljant zijn op allerlei gebied. Ik maakte echter mee dat diezelfde mensen vroeg of laat vastlopen, vaak in het schoolse onderwijs.
Ik zag diezelfde mensen ten onder gaan aan angst, depressie, het gevoel niets toe te voegen, onbegrepen zijn, niet gezien zijn in hun eigenheid, mislukt op school, gedesillusioneerd en onzeker. 
Ik wil daarom het verschil gaan maken, op mijn school, maar ook in het delen van mijn kennis met andere professionals. Daarom heb ik de ECHA-opleiding gevolgd en daarnaast diverse cursussen op het gebied van hoogbegaafdheid/onderwijs. Op dit moment maak ik onderdeel uit van een werkgroep hoogbegaafdheid en zijn we bezig binnen onze school om het onderwijs passend te maken aan de leerling. En niet andersom!

De Titel van mijn workshop is: Buiten de lijntjes
Subtitel: Creatief hoogbegaafden binnen de school!

In mijn workshop ontdekken we hoe het wél kan.
• Wat is creatief hoogbegaafd zijn?
• Wat zijn de uitdagingen voor het kind?
• Wat zijn de uitdagingen voor ons onderwijs?
• Je leven lang creatief hoogbegaafd?


Karen Wolters
‘Risicovolle hoogbegaafde overstappers PO-VO’ 

Tijdens de workshop bekijken we aan de hand van case study’s de knelpunten waar hoogbegaafde (bijna)uitvallers tegenaan lopen en wat we in het PO en het VO kunnen doen om deze risico’s om te zetten in kansen. Wat kunnen we doen om risicovolle overstappers zo goed mogelijk te begeleiden en om ze al zo vroeg mogelijk in kaart te brengen? En hoe kunnen PO en VO elkaar zo goed mogelijk versterken om de doorgaande leerlijn voor de leerling vast te kunnen houden? Samen gaan we in de workshop op zoek naar mogelijkheden.
Doelgroep: de workshop is vooral interessant voor de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO, doorstroomcoördinatoren, IB’ers en zorgcoördinatoren. 

Korte beschrijving van mezelf:
Als orthopedagoog met roots in het onderwijs, zowel PO als VO, heb ik me gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Samen met andere professionals leid ik leerkrachten, docenten, IB’ers, AB’ers en schoolleiders op waarbij ik zowel inspiratie, kennisoverdracht als borging hoog in het vaandel heb staan. Uit mijn werk is REC5 ontstaan: een opleidingsinstituut en een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid waar leerkrachten en docenten terecht kunnen met hun vragen. Ook kent REC5 een tak diagnostiek met gespecialiseerde orthopedagogen met een ECHA-achtergrond. Samen met onderwijsbesturen in het PO en het VO en het speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden zoekt REC5 naar sluitende oplossingen zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde leerlingen en hun docenten verder kunnen komen. Meer informatie kun je vinden op REC5.nl.


Simon Anemaet
Waarom passen hoogbegaafde kinderen zich aan in de klas?
Als leerkracht ben je voortdurend op zoek naar manieren om goed aan te sluiten bij het kind in de klas. Je doet je best om oog te hebben voor het individuele kind en aan te sluiten bij zijn leerbehoeften. Ieder kind vraagt in een klassensetting aandacht en liefde van zijn juf, meester of docent en zoekt ook aansluiting in het contact met zijn eigen klasgenoten. In deze workshop is er aandacht voor hoogbegaafde kinderen die zich niet veilig voelen in de klas en zich afsluiten in het contact met leerkracht en klasgenoten. Zij zijn extra alert, duiken onder, mijden uitdaging en vinden het lastig om samen te werken. Soms zijn zij mikpunt voor pesten of voelen zij zich onbegrepen en eenzaam. Zij passen zich aan om een weg te vinden in een voor hen complexe wereld om te overleven. De workshop gaat dieper in op verschillende beweegredenen van hoogbegaafde kinderen waarom ze ervoor kiezen om zich aan te passen. Soms zijn ze zich er zelf niet eens bewust van. Als onderwijsprofessional is het relevant om bepaald gedrag in de klas te herkennen, te begrijpen en serieus te nemen om zo beter aansluiten bij hoogbegaafde kinderen die aangepast gedrag vertonen.

Iets over mezelf
Mijn naam is Simon Anemaet en ik ben een allround geschoolde en ervaren begeleider en registertherapeut van (hoog)begaafde kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen. Dagelijks werk ik vanuit mijn praktijk Yonah Talent met kinderen, leerlingen en studenten die meer- en hoogbegaafd zijn, maar ook de ouders, en de scholen. Ik ben jarenlang coördinator Hoogbegaafdheid geweest op het Johannes Fontanus College in Barneveld waar ik meer dan tien talentbegeleiders getraind en ondersteund heb in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Het is mijn drijfveer om unieke talentvolle leerlingen te begeleiden naar persoonlijke groei.


JeX workshop
Arno van Rijs, Jeanine Stouten

JeX (Junior Experience) is een initiatief waarbij reformatorisch samenwerkingsverband Berséba en Calvijn College Goes samenwerken rondom hoogbegaafde leerlingen. In JeX participeren 15 PO-leerlingen Zeeland breed (groep 7/8) en 15 gymnasium VWO-brugklassers. We werken tijdens drie blokuren aan verschillende onderdelen: Sociale competentie, leren-leren, executieve vaardigheden, maar ook samenwerken, leerstrategieën, leerfrustratie, ontwikkelen en verrijken hebben een grote plaats binnen JeX. In de workshop gaan we in op de onderdelen Talent & Toolbox (leren over jezelf) en Onderzoeken & Ontdekken: Wat zijn onze lesdoelen, hoe reageren de leerlingen daarop en op welke manieren leren we daarvan met elkaar?

Ik ben Arno van Rijs en werk nu 17 jaar op het Calvijn College in Zeeland. Inmiddels werk ik hier als NSO docent (Natuur/Scheikunde en Ontwerpen) op het gymnasium. Voor mijn periode als docent en onderwijskundige heb ik 10 jaar in de ICT sector gewerkt als projectleider van automatiseringsprojecten bij de NS, De RDW, Rijkswaterstaat en gemeente Stockholm. Die kennis komt uitstekend van pas in mijn rol als docent O&O/Robotica. Mijn specialiteiten zijn ICT-er, onderwijskundige, natuurkunde, hoogbegaafdenbegleid & plusprojectencoördinator. Ik geniet erg van mijn werk en vooral natuurlijk mijn leerlingen. Sinds kort zijn we gestart met het experiment JunionExperience, waarbij ik lesgeef aan hb-leerlingen uit het PO/VO in dezelfde groep. Erg leerzaam en leuk. Deze pilot gaan we eind dit jaar evalueren. Ik vind het belangrijk om van anderen te leren en samen te werken en te delen waar we ons onderwijs mee kunnen versterken en elkaar kunnen helpen.

Jeanine Stouten-Goud (48) Oosterland
Projectleider JeX

Ik ben actief op verschillende gebieden, met mijn passie voor kinderen en jeugd als middelpunt. Waar wil je heen? Hoe ga je er komen en wat heb je daarbij nodig? Wat kan ik voor jou betekenen op weg naar jouw doel? Ik heb me de afgelopen jaren als leerkracht, coach en (onderwijs)adviseur gericht op sociaal welbevinden, groepsgedrag, veerkracht, uitdaging, leervaardigheden, rust in je hoofd, motivatie en autonomie van leerlingen, maar in het bijzonder van hoogbegaafde leerlingen. Als projectleider ben ik sinds november 2020 verbonden aan Berséba voor een meerjarig experiment in de vorm van een plusklas PO-VO met als doel de overgang van hoogbegaafde leerlingen van PO naar VO te verbeteren door te werken aan gerichte doelen. You cannot copy content of this page