4. Willeke van der Stege (o.a. Florion): De rol van de IB’er en de zorgcoördinator

“Het hangt erg van de leerkracht of docent af of mijn kind een passend programma krijgt.” Een uitspraak die ik vaak heb gehoord van ouders van hoogbegaafde kinderen. 

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek hoe we op school kunnen zorgen dat een leerling elk jaar een passend programma aangeboden krijgt. We wisselen ervaringen met elkaar uit en bekijken hoe er al gewerkt wordt. We behandelen verschillende paradigma’s van hoogbegaafdheid waar je als school je aanpak op kunt afstemmen en we bekijken de mogelijke organisatie van ondersteuning. Verder bespreken we hoe we aandachtspunten en valkuilen kunnen signaleren en oppakken.

Ik ben Willeke van der Stege-Leijenhorst. Mijn jaren op school en later als student op de pabo waren nogal turbulent te noemen. Deze periode stond voor mij in het teken van verveling, onbegrip, stress en falen. Bij een aantal van mijn familieleden zag ik hetzelfde gebeuren. Daarnaast werkte ik regelmatig met leerlingen die ik zag worstelen op school of met zichzelf, terwijl ik de indruk kreeg dat ze over een hoge intelligentie beschikten. Tijdens het doen van mijn master SEN – Begeleiden en Innoveren (richting IB) merkte ik dat ik meer wilde weten en leren over hoogbegaafdheid. Een aantal jaar geleden ben ik daarom de opleiding voor Specialist Hoogbegaafdheid gaan volgen. Inmiddels ben ik één dag in de week werkzaam in het PO als Specialist HB en geef ik daar les aan de plusklas. Verder geef ik één dag in de week les aan de bovenschoolse Masterclass, behorende bij ons cluster. Daarnaast werk ik twee dagen binnen het VO als leerlingbegeleider (zorgcoördinator) en HB coach op de Havo en het VWO.  


You cannot copy content of this page