Hoofdlezing 2024

Karen Wolters (Rec5):
Sturen we de juiste leerlingen naar de plusklas?

Sturen we de juiste leerlingen naar de plusklas? Regelmatig krijg ik de vraag welke leerlingen er nu eigenlijk naar de plusklas zouden moeten. Of welke leerlingen voor Top-hb-projecten op het VO uitgenodigd moeten worden? En de vraag die dan meteen volgt, is eigenlijk altijd ‘welke eisen en kwalificaties stellen we aan deze leerlingen’? Vaak volgt er daarna input over LVS-scores, behaalde cijfers, motivatie en werkhouding. Bijna altijd moeten deze goed of excellent zijn vanuit de gedachtegang dat een niet-excellente leerling een plusklas of een Topproject niet kan bijbenen. Maar is dat waar? En als de leerlingen allemaal al excellent scoren, moeten ze dan naar een plusklas of een Topproject? Maar bovenal; wat moeten de hoogbegaafde leerlingen die door mindere LVS-scores en lagere cijfers dan doen? En wat moeten hun docenten dan doen? En wat bedoelen we eigenlijk met motivatie en werk­houding? In deze inleiding neem ik jullie graag mee in de gedachte achter de opzet van een plusklas of een Topproject om te kijken of we wel de juiste leerlingen ernaartoe sturen.

Korte beschrijving van mezelf:
Als orthopedagoog met roots in het onderwijs, zowel PO als VO, heb ik me gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Samen met andere professionals leid ik leerkrachten, docenten, IB’ers, AB’ers en schoolleiders op waarbij ik zowel inspiratie, kennisoverdracht als borging hoog in het vaandel heb staan. Uit mijn werk is REC5 ontstaan: een opleidingsinstituut en een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid waar leerkrachten en docenten terecht kunnen met hun vragen. Ook kent REC5 een tak diagnostiek met gespecialiseerde orthopedagogen met een ECHA-achtergrond. Samen met onderwijsbesturen in het PO en het VO en het speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden zoekt REC5 naar sluitende oplossingen zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde leerlingen en hun docenten verder kunnen komen. Meer informatie kun je vinden op REC5.nl.

You cannot copy content of this page