Home

We willen door middel van onderling contact leren van elkaar en aan elkaar om verbinding te krijgen. Daartoe organiseren we onder andere een jaarlijks symposium.

>

Symposium 2021 wordt Symposium 2022!

Helaas moeten we, gezien onzekerheden rond corona, het symposium uitstellen naar 12 mei 2022 .
Als je je had opgegeven nemen we je inschrijving mee naar de nieuwe datum.
Verder kan iedereen zich nu inschrijven!

Zie voor meer informatie symposium HB22.

Hoe kunnen we het onderwijs aan hoogbegaafde jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs optimaliseren? We willen tegelijkertijd ouders en kerken (predikanten en catecheten) hierbij betrekken.

Klik hier om naar het programma te gaan

Klik hier om je aan te melden!

Initiator

Joop de Goede, De Goede Advies
www.degoede-advies.nlsymposium@chb-beleid.nl
De Eekholt 26, 9356 CC Tolbert, 06-16006731

Oud-medewerker van het Gomarus College en oud-bestuurder van de jeugdzorgaanbieders PIMnoord en GSGplus en huiswerkinstituut STUDIEpunt.