Home

We willen door middel van onderling contact leren van elkaar en aan elkaar om verbinding te krijgen. Daartoe organiseren we onder andere een jaarlijks symposium.Symposium 2021 staat in de steigers

Zie voor meer informatie symposium HB21.

Hoe kunnen we het onderwijs aan hoogbegaafde jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs optimaliseren? We willen tegelijkertijd ouders en kerken (predikanten en catecheten) hierbij betrekken.

Klik hier om naar het programma te gaan

Initiator

Joop de Goede, De Goede Advies
www.degoede-advies.nlsymposium@chb-beleid.nl
De Eekholt 26, 9356 CC Tolbert, 06-16006731

Oud-medewerker van het Gomarus College en oud-bestuurder van de jeugdzorgaanbieders PIMnoord en GSGplus en huiswerkinstituut STUDIEpunt.