Informatie voor scholen

Hoe meer deelnemers, hoe meer slagkracht. Hoe meer mailadressen en medewerking.
Hoe meer deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe minder problematiek in de klas.

Wij krijgen steeds meer het idee dat op veel (maar niet alle!) scholen de problemen die hoogbe­gaaf­de leer­ling­en kunnen hebben, onderbelicht zijn. Er zijn zo veel andere zorgonderwerpen, dat die voor de schoolleiding en het OP al snel belangrijker lijken.
Laten we met elkaar proberen om de problemen van vele HB-leerlingen (en hun ouders) bespreek­baar te ma­ken en aan te pakken.

Wij willen graag alle lesgevenden ervan overtuigen dat in elke klas van elke leerweg hoogbegaafde leerlingen kunnen zitten, waarvan een aantal echt gedrags- en leerproblemen krijgt en dus zorg leerlingen zijn en dat we met de herkenning van deze leerlingen en  gerichte aandacht voor hen we veel ellende kunnen voorkomen voor leerling en school. Maar ook dat ouders hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. Waarin scholen kunnen meedenken en werken: in hun eigen belang.

 1. Het bevorderen van de toenadering en het overleg tussen PO en VO 
 2. Het bevorderen van een doorlopende begeleidingslijn van groep 1 t/m VWO 6
 3. Het bevorderen van de dialoog tussen school en ouders
 4. Tijd nemen om elkaar te ontmoeten en in gesprek te komen.
 5. Het bespreekbaar maken van onderpresteerders in het VMBO, MBO en zelfs het HBO
 6. Het bevorderen van digitaal overleg van de deelnemende scholen d.m.v. een digitaal platform.
 1. Het belang van hoogbegaafdheidsbeleid op scholen in te zien en de samenwerking van de basisscholen met het VO daarin
 2. Dat belang over te brengen in de organisatie, door er in school nieuwsbrieven aandacht aan te schenken (ik lever materiaal aan)
 3. Namen en mailadressen van IB’ers, zorg coördinatoren, kartrekkers van het SWV en/of HB-specialisten te sturen (kan de administratie doen).
 4. De bovengenoemde medewerkers in het prille begin te vragen mee te denken met ons over onderwerpen van workshops, en misschien iemand naar voren schuiven die een workshop kan geven Dat kan ook een professional zijn die eerder een cursus of studiedag gegeven heeft op school en goed bevallen is.
 5. Personeel te enthousiasmeren om deel te nemen aan het symposium en hen hiervoor te faciliteren.
 6. Het symposium vroegtijdig op de agenda te zetten.
 1. Vroegtijdige signalering voorkomt veel ellende voor leerling en school
 2. Samen staan we sterk
 3. Als er genoeg deelnemers uit het PO en VO uit de regio aan het symposium deelnemen, dan kunnen we een onderling ‘samenwerkingsverband’ aan te gaan om de warme overdracht nog beter te organiseren en van elkaar te leren. 
 4. Scholen/koepels waarvan een paar collega’s vol enthousiasme mee willen werken omdat ze het belang hiervan inzien, kunnen met hun logo op de site vermeld worden als medeorganisatoren.
 1. … intern en extern reclame te maken, o.a. door de het symposium op de agenda te zetten
 2. … een contactpersoon te vragen zijn / haar mailadres met mij te delen (‘ambassadeur’)
 3. … intern en extern (opleidingsscholen!) reclame te maken,
 4. … de studenten te activeren hier aan mee te doen (studenten tarief); misschien zelfs een lessenserie aan dit onderwerp te besteden.
 5. … te kijken of zij zelf misschien iemand hebben of kennen die een workshop zou kunnen geven. (wij kunnen niet de topprijs betalen!)
 6. … gewoon contact te onderhouden en tips en adviezen te geven en in grote getalen in te schrijven.

Klik hier voor een printbare versie

You cannot copy content of this page