Geschiedenis

2016

Wij zaten als leden van de taakgroep Tijd voor Talent (Gomarus College, HV Onderbouw, Groningen) weer in vergadering bij elkaar en het gesprek kwam er op dat we al lange tijd niet naar bijeen­komst­en rond hoogbegaafdheid geweest waren. We misten het nu toch wel en bespraken ook dat we op die bij­een­komsten de identiteit helaas niet terug zagen. Wij wilden wel ‘ns met andere christenen praten over het onderwerp hoogbegaafden beleid.
‘Zullen we niet zelf een bijeenkomst organiseren’? was de vraag. ‘Ja’, was het antwoord en zo ben ik begonnen met me te oriënteren op het gebied van christelijke VO-scholen en te zoeken naar de colle­ga’s die mogelijk belangstelling zouden hebben.

2017

We organiseerden ons eerste mini-symposium. We kregen onderdak in het Guido de Bres in Amers­foort: er waren ca. 28 deelnemers, allemaal van VO scholen. De spreker was Piet Helmholt, toen­ma­lig inspecteur van het onderwijs, belast met speciale zaken. Hij heeft toen de noodzaak van ‘landelijk christelijk overleg over hoogbegaafdenbeleid’ aangestipt en zijn blijdschap uitgesproken dat we dit organiseerden. ‘Maar’, zo zei hij, ‘het is nog mooier als  je het PO ook uitnodigt’. Daarna hielden 4 inleiders hun betoog

2018

We organiseerden het tweede symposium, dit keer in het Ichthus College in Veenendaal. Sjirk Kuiper, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad was spreker: ervaringsdeskundige in zijn gezin. Het werd een heel indringend en voor velen emotioneel symposium. Voor dit symposium waren PO-scho­len ook uitgenodigd, maar er hadden zich maar twee collega’s uit het PO aangemeld.

2019

De derde aflevering was een feit. We hebben toen echt ingezet op de verbinding PO –  VO: de inlei­ders kwamen uit de PO-hoek en de spreker had een eigen advies en consultancy bureau. Het ging vooral over de warme overdracht van Onderbouw – Bovenbouw en van PO naar VO. Het aspect onderwijs aan hoogbegaafde jongeren in de kerken op catechisatie werd belicht. 

2020

In 2020 wilden we graag met elkaar bespreken of het mogelijk was om een christelijke leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen te maken. Eentje die begint bij groep 1 en eindigt (eerst maar ‘ns) in VWO6. Dat zou in maart plaats vinden, maar corona overviel ons. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om het op 8 oktober via Teams te doen. Dat was natuurlijk niet onze eerste keus, maar we wilden elkaar toch ‘ontmoeten’. Uit de reacties bleek dat het toch zeer gewaardeerd werd, maar dat iedereen toch liever bij elkaar komt om elkaar te ontmoeten en te leren van en aan elkaar.  Dus we gaan door.

2021

En nu dan. Op dit moment zitten we nog steeds in een lockdown met avondklok. Toch zijn we weer druk bezig met het symposium HB21. Dat wordt het vijfde, dus ons eerste lustrum! We hebben met elkaar besloten om te proberen een verdiepingsslag te maken. We zijn op zoek naar een ervaren en professionele spreker en naar nieuwe ervaren workshopleiders. 

We hebben ook onze missie en visie in concept bepaald:

Missie: 
Om het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde christelijke kinderen en jongeren te ontwik­ke­len, organiseren we jaarlijks een bijeenkomst waar we met betrokken personen kennis en vaar­­dig­he­den delen en nieuwe kennis opdoen.

Visie:
Door middel van die bijeenkomsten het christelijk PO en VO met elkaar verbinden (om uiteindelijk wellicht te komen tot een doorlopende leerlijn begaafdheid van groep PO 1 t/m VWO 6).

You cannot copy content of this page