Symposium HB 2025

Symposium:

Wanneer:
Is al die aandacht voor hoogbegaafden nog wel nodig? 

13 februari 2025
Waar:Greijdanus College, Zwolle
Tijd:

Sub thema:
13:30 – 20:00 uur

Moet elke HB-er wel naar het gymnasium?

Met een (wisselend) aantal collega’s van verschillende christelijke scholen, onderwijskundigen en ontwikkelaars werken we al een aantal jaren aan draagvlak voor de verbinding van PO en VO, op het thema (hoog- en meer) begaafdheid. 
Om die verbinding te bereiken organiseren we jaarlijks een landelijk symposium voor collega’s van christelijke scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Nederland. De deelnemers van die symposia komen uit het hele land, van Goes tot Groningen. 

Na de het succesvolle symposium in januari van dit jaar, zijn we druk bezig met de nieuwe versie! We gaan min of meer verder met onze thema’s: verbinding PO en VO, doorlopende leerlijn HB en bevorderen van school – ouders contact.

Medewerkers van het Greijdanus College en andere instituten (vooral) in en rond Zwolle, denken mee als het gaat over de thema’s, sprekers en workshops. Maar we nodigen IEDEREEN uit om met suggesties te komen, of zich aan te bieden als spreker, workshopleider en/of ‘ambassadeur’ in eigen school, instituut en / of regio.

Twee jaar gelden had ons symposium als thema: ‘zien wij de (hoog) begaafde leerling in het PO en VO wel’. In komend symposium willen we kijken of er nu verbetering gekomen is in de betrekkelijke onbekendheid van problemen en begeleiding en tegelijkertijd blijven we bij de vorig jaar ingezette ‘doorlopende begeleidingslijn’.

 • Echte hoogbegaafden worden vaak niet gezien omdat ze onderpresteren, mede door foute diagnoses, ouders die er weinig vanaf weten etc.
 • Zien we allemaal de HB-leerling in het VMBO (MBO, HBO) eigenlijk wel? Of zitten er geen HB jongeren in het beroepsonderwijs?
 • Zien we wel in dat er in de voorschoolse periode door de ouders al heel nuttige observaties gedaan kunnen worden?
 • Weten we voldoende dat de problemen al binnen de eerste drie maanden op school kun­nen ontstaan?
 • Als we aan het begin van het schooljaar de nieuwe leerlingen krijgen in de klas krijgen, zien we dan de HB-leerling wel staan. Oftewel accepteren we de infor­ma­tie uit de voorgaande klas/groep wel?
 • Realiseren we ons voldoende dat niet ontdekte HB jongeren in het PO voor grote problemen in het VO kunnen zorgen: leer- en gedragsproblemen.
 • Realiseren we ons voldoende dat ‘steeds opnieuw het begeleidingswiel uitvinden’ juist voor HB-leerlingen funest kan zijn?
 • Is er voldoende informatie-uitwisseling tussen ouders en school?
 • Wat merkt de godsdienstleraar van de HB leerling in zijn / haar les
 • Peer groups
 • Psycho educatie
 • Is er misschien ook te veel aandacht voor hoogbegaafdheid?
 • De HB leerling en de leerstijl(en) 
 • Dubbel Bijzonder Begaafd 
 • De executieve functies van de HB-jongere.
Wat kunnen collega’s en ouders doen:
1. Nou ja, meld je aan voor het symposium
2. Meld je samen met collega’s aan (korting!)
3. Deel de informatie met je collega’s /  het management / de docenten van je kinderen
4. Maar ook met anderen in je netwerk (denk aan catecheten)
5. Laten we er SAMEN weer een geweldige dag van maken!
6. Word ‘ambassadeur’ door informatie door te sturen.

You cannot copy content of this page