Karen Wolters (Rec5): Sturen we wel de juiste leerlingen wel naar de plusklas?

Hoofdlezing 2024

Sturen we de juiste leerlingen naar de plusklas? Regelmatig krijg ik de vraag welke leerlingen er nu eigenlijk naar de plusklas zouden moeten. Of welke leerlingen voor Top-hb-projecten op het VO uitgenodigd moeten worden? En de vraag die dan meteen volgt, is eigenlijk altijd ‘welke eisen en kwalificaties stellen we aan deze leerlingen’? Vaak volgt er daarna input over LVS-scores, behaalde cijfers, motivatie en werkhouding. Bijna altijd moeten deze goed of excellent zijn vanuit de gedachtegang dat een niet-excellente leerling een plusklas of een Topproject niet kan bijbenen. Maar is dat waar? En als de leerlingen allemaal al excellent scoren, moeten ze dan naar een plusklas of een Topproject? Maar bovenal; wat moeten de hoogbegaafde leerlingen die door mindere LVS-scores en lagere cijfers dan doen? En wat moeten hun docenten dan doen? En wat bedoelen we eigenlijk met motivatie en werk­houding? In deze inleiding neem ik jullie graag mee in de gedachte achter de opzet van een plusklas of een Topproject om te kijken of we wel de juiste leerlingen ernaartoe sturen.

Korte beschrijving van mezelf:
Als orthopedagoog met roots in het onderwijs, zowel PO als VO, heb ik me gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Samen met andere professionals leid ik leerkrachten, docenten, IB’ers, AB’ers en schoolleiders op waarbij ik zowel inspiratie, kennisoverdracht als borging hoog in het vaandel heb staan. Uit mijn werk is REC5 ontstaan: een opleidingsinstituut en een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid waar leerkrachten en docenten terecht kunnen met hun vragen. Ook kent REC5 een tak diagnostiek met gespecialiseerde orthopedagogen met een ECHA-achtergrond. Samen met onderwijsbesturen in het PO en het VO en het speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden zoekt REC5 naar sluitende oplossingen zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde leerlingen en hun docenten verder kunnen komen. Meer informatie kun je vinden op REC5.nl.

7. Minka Dumont: Elke leerling uitgedaagd

Begaafd Onderwijs is een visie op onderwijs die voortkomt uit de ervaring die is opgedaan bij de begeleiding van kinderen met kenmerken van begaafdheid.

Vanuit die visie volgt een onderwijsprogramma dat uitdaagt, aansluit bij de interesses van de leerling, aan het denken zet en tegemoet komt aan de (basis)behoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Kortom, een programma waar àlle kinderen zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen.

In de workshop ervaar je op welke manier je begaafd onderwijs kunt geven in je klas. We gaan lekker aan de slag met activiteiten en werkvormen en je krijgt praktische materialen waar je direct de volgende dag mee aan de slag kunt!

Mijn naam is Minka Dumont en met o.a. deze workshop, hoop ik bij te dragen aan een omwenteling in ons onderwijs. Ik heb 25 jaar gewerkt in het onderwijs waarvan 15 jaar in plusklassen voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

De visie Begaafd Onderwijs is ontstaan vanuit mijn ervaringen in de plusklassen. Toch pleit ik voor Begaafd Onderwijs voor ALLE leerlingen  Laten we ons onderwijs ‘begaafd’ maken! Intens – creatief – diep – nieuwsgierig – gedreven!


Nieuwe datum: 10 januari 2024

De nieuwe datum voor het symposium is bekend! Op 10 januari 2024 hopen we jullie allemaal te begroeten in Veenendaal.
Het is vanaf nu mogelijk om je aan te melden. Als je je al had aangemeld voor de oorspronkelijke datum blijft die aanmelding staan.


Geplaatst op Categorieën Nieuws

Symposium uitgesteld

Nadat ik de moeilijke beslissing genomen had om het symposium toch te laten doorgaan bekroop me steeds meer het gevoel dat het een verkeerde keuze was. Hoewel dat altijd alleen maar achteraf te bepalen is. De signalen die ik had gekregen en met jullie gedeeld had werden vanochtend nog eens bevestigd in een mail en in telefoongesprekken die ik gehad heb met mensen uit het onderwijsveld.

Aanmelden kan nog steeds: het is de bedoeling om het symposium in oktober of november alsnog te organiseren.

Joop de Goede


Expeditie Namibië

Een aantal leerlingen van de bovenbouw van het Ichthus College helpt mee om het symposium tot een succes en daarmee het voor de deelnemers tot een ‘onvergetelijke middag’ te maken. Ze onderhandelen met het cateraar, doen inkopen, beleggen de broodjes, helpen koffie en thee te zetten  ze bedienen waar nodig, vangen chauffeurs op, wijzen deelnemers de weg en ze gaan ook de workshops notuleren en ze helpen opruimen!
Ze hebben hun diensten aangeboden in het kader van hun  ‘expeditie Namibië’ (http://www.expeditienamibie.nl) waarvoor ze geld ophalen om te kunnen bekostigen. Uit dankbaarheid krijgen zij  van ons per deelnemer een bedrag, zodat wij met z’n allen sponsor zijn.
De leerlingen hopen dat hun diensten zo in de smaak vallen, dat de deelnemers ook nog een beetje extra doneren via de site. En stiekem hopen ze er ook op dat degenen die niet (kunnen) komen toch ook een beetje een ‘digitale duit in het  digitale zakje’ doen.


You cannot copy content of this page