7. Minka Dumont: Elke leerling uitgedaagd

Begaafd Onderwijs is een visie op onderwijs die voortkomt uit de ervaring die is opgedaan bij de begeleiding van kinderen met kenmerken van begaafdheid.

Vanuit die visie volgt een onderwijsprogramma dat uitdaagt, aansluit bij de interesses van de leerling, aan het denken zet en tegemoet komt aan de (basis)behoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid. Kortom, een programma waar àlle kinderen zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen.

In de workshop ervaar je op welke manier je begaafd onderwijs kunt geven in je klas. We gaan lekker aan de slag met activiteiten en werkvormen en je krijgt praktische materialen waar je direct de volgende dag mee aan de slag kunt!

Mijn naam is Minka Dumont en met o.a. deze workshop, hoop ik bij te dragen aan een omwenteling in ons onderwijs. Ik heb 25 jaar gewerkt in het onderwijs waarvan 15 jaar in plusklassen voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

De visie Begaafd Onderwijs is ontstaan vanuit mijn ervaringen in de plusklassen. Toch pleit ik voor Begaafd Onderwijs voor ALLE leerlingen  Laten we ons onderwijs ‘begaafd’ maken! Intens – creatief – diep – nieuwsgierig – gedreven!


5. Hanneke Reitsma (Praktijk Extralent): De dubbel bijzonder begaafde leerling

Hoogbegaafden zijn snelle denkers en kunnen makkelijk leren. Als leerkracht heb je weinig omkijken naar ze, want deze kinderen kunnen met een beetje instructie wel vooruit, toch? Jij als leerkracht weet ondertussen vast wel dat het (meestal) niet zo werkt met hoogbegaafde kinderen. Hun gevoeligheid en hun gedragsuitingen kunnen behoorlijke uitdagingen met zich meebrengen. Maar wat voor gedrag is nou typisch en passend bij hoogbegaafdheid en welk gedrag laat signalen zien van andere uitdagingen die spelen? We kennen de risico’s van mis/ missende diagnoses uit de DSM (zoals ASS, ADHD, Dyslexie) vast al wel een beetje. Waar echter nog weinig over bekend is en over gesproken wordt is het thema hechting in combinatie met hoogbegaafdheid. In het begin van de workshop neem ik je mee in de thematiek rondom dubbel bijzondere hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafdheid en hechtingsproblematiek diep ik vervolgens verder uit in. Daarvoor neem ik je mee in verschillende uitingsvormen (gedragskenmerken) passend bij de verschillende hechtingsstijlen. Daardoor ga je weer met nieuwe ogen naar gedrag van hoogbegaafden kijken. En daarbij zet het je tot nadenken over jouw eigen hechtingsstijl, hoe jij bent grootgebracht. Want jouw hechtingsstijl heeft meer invloed op jou en de kinderen in klas dan je denkt.

Over Hanneke Reitsema-Stegeman
Ik ben Hanneke Reitsma- Stegeman. Getrouwd met Sietze en moeder van Eline en Matthijs. Wij zijn een gezin vol met hoogbegaafden en dat brengt soms interessante situaties, discussies en uitdagingen met zich mee. Ik ben actief christen in mijn leven en plaatselijke kerk. In mijn werkzame leven ben ik begonnen voor de klas (2002). Na 12 jaar in het basisonderwijs durf ik wel te zeggen dat het ik het leerkrachtenvak behoorlijk goed ken van binnen en buiten. Als leerkracht zag ik vaak (te) veel gebeuren bij de kinderen en voelde me tekortschieten als ik 35 kinderen in de klas allemaal echt wilde zien. Daarnaast had ik altijd al een liefde voor de oudergesprekken waarbij opvoedkundige dilemma’s mij werden voorgelegd. Na een verhuizing van Limburg naar Ede ben ik vrij snel voor mijzelf begonnen met Praktijk Extralent. Naast het opbouwen van de praktijk heb ik me in de loop van de jaren omgeschoold naar nu ondertussen contextueel (systeem)therapeut. Ik werk nu vooral met volwassenen en echtparen. Daarnaast geef ik veel trainingen en lezingen (toch nog een beetje een juf ????). En ben ik het creatieve brein achter vele diensten die we ontwikkelen in de praktijk. Door alle afwisseling en voortdurende uitdaging voel ik me als een vis in het water.

In het kort:
– Master of Arts Contextueel therapeut (2023)
– Jeugd- en gezinsprofessional (2019)
– Specialist hoogbegaafdheid (2016)
– Oprichting Praktijk Extralent (2015)
– Leerkracht (2002)

Over Praktijk Extralent
In de loop van de afgelopen 7 jaar is Praktijk Extralent uitgegroeid tot één van de grootste praktijken van Nederland op het gebied van hoogbegaafdheid. We krijgen cliënten van alle leeftijden uit het hele land en daarbuiten bij ons.
Wat onze praktijk al vanaf de start kenmerkt is onze holistische en systeemgerichte benadering. Een kind wordt vaak als eerste aangemeld, maar vervolgens komen ouders ook altijd mee in behandeling, omdat de verandering een goede bedding in het gezin nodig heeft. Daarom zijn we daarnaast ook, in de mate die passend is, betrokken bij de school. Juist doordat we meerdere onderwijsprofessionals hebben, weten we hoe is het om alle kinderen in je klas te moeten ‘bedienen’. We gaan dus voor haalbare doelen met elkaar.
Ons team bestaat nu uit ongeveer 25 collega’s, van orthopedagogen, psychologen, jeugd- en gezinsprofessionals en systeemtherapeuten. Sinds twee jaar hebben we ook een voorziening, de Huiskamer, voor schooluitvallers.


4. Willeke van der Stege (o.a. Florion): De rol van de IB’er en de zorgcoördinator

“Het hangt erg van de leerkracht of docent af of mijn kind een passend programma krijgt.” Een uitspraak die ik vaak heb gehoord van ouders van hoogbegaafde kinderen. 

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek hoe we op school kunnen zorgen dat een leerling elk jaar een passend programma aangeboden krijgt. We wisselen ervaringen met elkaar uit en bekijken hoe er al gewerkt wordt. We behandelen verschillende paradigma’s van hoogbegaafdheid waar je als school je aanpak op kunt afstemmen en we bekijken de mogelijke organisatie van ondersteuning. Verder bespreken we hoe we aandachtspunten en valkuilen kunnen signaleren en oppakken.

Ik ben Willeke van der Stege-Leijenhorst. Mijn jaren op school en later als student op de pabo waren nogal turbulent te noemen. Deze periode stond voor mij in het teken van verveling, onbegrip, stress en falen. Bij een aantal van mijn familieleden zag ik hetzelfde gebeuren. Daarnaast werkte ik regelmatig met leerlingen die ik zag worstelen op school of met zichzelf, terwijl ik de indruk kreeg dat ze over een hoge intelligentie beschikten. Tijdens het doen van mijn master SEN – Begeleiden en Innoveren (richting IB) merkte ik dat ik meer wilde weten en leren over hoogbegaafdheid. Een aantal jaar geleden ben ik daarom de opleiding voor Specialist Hoogbegaafdheid gaan volgen. Inmiddels ben ik één dag in de week werkzaam in het PO als Specialist HB en geef ik daar les aan de plusklas. Verder geef ik één dag in de week les aan de bovenschoolse Masterclass, behorende bij ons cluster. Daarnaast werk ik twee dagen binnen het VO als leerlingbegeleider (zorgcoördinator) en HB coach op de Havo en het VWO.  


3. Rolinda Veldkamp (DouMee): De visie van de ouders

Ouders? Lastig of juist de meest waardevolle informatiebron?

Ouders en Onderwijs, het lijkt elkaar vaak te bijten, vooral als het niet goed gaat met hun kind. Als prestaties niet zijn zoals verwacht, als gedrag op school anders is dan thuis of als een kind thuis verhalen vertelt waar een ouder van schrikt. Voor ouders is de school vaak een ‘black box’, er gebeurt daar van alles met hun kind, waar zij weinig invloed op hebben. Dit geeft regelmatig lastige gesprekken, terwijl dit misschien wel hele cruciale gesprekken kunnen zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. 

In deze workshop willen we met elkaar delen hoe een ouder-school gesprek waardevol kan worden. Hoe kun je als ouder je zorgen en vragen overbrengen aan school en hoe kun je als school de ouders gebruiken als je meest waardevolle informatiebron?

Mijn naam is Rolinda Veldkamp. Ik woon in Enschede, ben onderwijskundige en eigenaar van Doumée, een praktijk waarin we scholen ondersteunen om goed onderwijs te geven aan hoogbegaafde kinderen. Daarnaast begeleiden we kinderen die vastgelopen zijn in het schoolsysteem. In samenwerking met school en ouders proberen we de oorzaak hiervan te achterhalen en de kinderen weer gemotiveerd te krijgen voor het leren en/of voor school. Mijn expertise ligt met name in het vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en het ontwikkelen van de school en het schoolteam. 

Meer informatie? www.doumee.nl


2. Martine Blonk (Driestar Educatief): Het belang van tijdige en adequate signalering

Signaleren is een werkwoord.

Betekenis; Iets of iemand opmerken en dat aan anderen vertellen. Deze definitie vond ik treffend weergeven hoe het signaleren van de (hoog)begaafde leerling eruit zou moeten zien.

In deze workshop gaan we met elkaar kijken naar concreet waarneembaar gedrag in de groep. We doen dit m.b.v. het denk- en zijnsluik van Tessa Kieboom. De (hoog)begaafde leerling is niet altijd diegene met hoge scores op de toetsen of diegene die snel en goed werkt. Maar wie dan wel? Tijdens deze workshop hoor je daar meer over en maak je zelf de koppeling naar de praktijk. Oftewel hoe merken we de (hoog)begaafde leerling op en zien we hem echt!

Maar ook het tweede deel van de definitie zal bij deze workshop aan bod komen: Aan anderen vertellen. Hoe ben je samen verantwoordelijk voor het signaleren en zien van deze leerlingen? Wat kan je daarin betekenen. Vragen, die we tijdens deze workshop gaan verkennen en met elkaar opzoek gaan naar antwoorden.

De workshop wordt gegeven door Martine Blonk-Meulenkamp, onderwijsadviseur bij Driestar Educatief. Martine heeft jaren in het onderwijs gewerkt als leerkracht en intern begeleider. Sinds 2007 is zij werkzaam als onderwijsadviseur en als docent aan de post-hbo hoogbegaafdheid & differentiatie bij Driestar Educatief.


You cannot copy content of this page