6. Clarisa Polinder (Kleine Einstein): Een goede begeleiding start bij een ouderintake bij groep 1

Kleine Einsteins… uitdaging of opgave?

Voor veel leerkrachten van groep 1 is het een uitdaging om kleine Einsteins het juiste lesstofaanbod te geven. Wat is er nodig om vanaf de start van groep 1 de leerling uit te dagen? Welke hulpmiddelen zijn onmisbaar voor een goede intake? Hoe waarborg je een goede doorgaande lijn?

Wie ben ik?
Ik ben Clarisa Polinder en ik ben getrouwd met Henk. We hebben 4 volwassen zoons en 1 kleinkind.
Mijn passie voor HB’ers begon op het moment dat ik er mee te maken kreeg in mijn eigen gezin. Ik kreeg de mogelijkheid op de basisschool waar ik werkte, om de ECHA-opleiding te gaan doen. Dit was een opstapje naar het opzetten van mijn eigen adviesbureau Kleine Einstein. Ik heb de opleiding Dubbel Bijzonder gevolgd (en afgerond) bij Eleonoor van Gerven omdat ik kennis over deze doelgroep miste. Een paar jaar geleden kwam ik in contact met Slimpuls en ik werd erg enthousiast van de werkwijze en het afnemen van kindconsulten en heb ik de opleiding tot HB-consultant gevolgd.
Deze drie opleidingen stellen mij nu in staat om op een goede manier hoogbegaafde leerlingen te helpen omdat theorie, kennis van dubbel bijzondere leerlingen en het in kaart brengen van alle aspecten van een leerling, mij een compleet beeld geeft.


5. Carine Mauritz: De doorgaande lijn met Dubbel Bijzonder Begaafde jongeren

“ADHD/autisme óf hoogbegaafd?: allebei!!”

De dubbelbijzonder begaafde leerling
Zie je ook de leerling voor je waar je eindeloos mee in discussie raakt, die maar niet tot leren komt, die het wel weet, maar niet snel genoeg lijkt te leren? Of ken je leerlingen waarvan je denkt: die kan met gemak VWO, maar de leerling blijkt na 2 jaar tobben te zijn ‘afgestroomd’, zit thuis of volgt allerlei therapieën….
Vraag je je dan af of dit voorkomen kan worden? En wil jij als docent het verschil maken voor deze leerling?
Dan zie ik je graag in mijn workshop!

Mijn naam is Carine Mauritz, ik ben sinds 1996 aan het werk als docente in het Kunstonderwijs binnen het VO. Sinds 2017 werk ik op De Passie in Rotterdam, waar ik naast mijn baan als docente leerlingen coach die (hoog)begaafd zijn.
Door de jaren heen heb ik het nodige meegekregen over hoogbegaafdheid. Ik ontdekte dat hoogbegaafdheid een vlag is die een veelzijdige lading dekt. 
Ik zag prachtige, eigenzinnige en sterke mensen, die visionair zijn, die de vragen bedenken waar ze vervolgens tien nieuwe vragen op verzinnen. Ik zag genialiteit, briljant zijn op allerlei gebied. Ik maakte echter mee dat diezelfde mensen vroeg of laat vastlopen, vaak in het schoolse onderwijs.
Ik zag diezelfde mensen ten onder gaan aan angst, depressie, het gevoel niets toe te voegen, onbegrepen zijn, niet gezien zijn in hun eigenheid, mislukt op school, gedesillusioneerd en onzeker. 
Ik wil daarom het verschil gaan maken, op mijn school, maar ook in het delen van mijn kennis met andere professionals. Daarom heb ik de ECHA-opleiding gevolgd en daarnaast diverse cursussen op het gebied van hoogbegaafdheid/onderwijs. Op dit moment maak ik onderdeel uit van een werkgroep hoogbegaafdheid en zijn we bezig binnen onze school om het onderwijs passend te maken aan de leerling. En niet andersom!


4. Willeke van der Stege (o.a. Florion): De rol van de IB-er en Zorgcoördinator in het doorgaande begeleidingsproces

“Het hangt erg van de leerkracht of docent af of mijn kind een passend programma krijgt.” Een uitspraak die ik vaak heb gehoord van ouders van hoogbegaafde kinderen. 

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek hoe we op school kunnen zorgen dat een leerling elk jaar een passend programma aangeboden krijgt. We wisselen ervaringen met elkaar uit en bekijken hoe er al gewerkt wordt. We behandelen verschillende paradigma’s van hoogbegaafdheid waar je als school je aanpak op kunt afstemmen en we bekijken de mogelijke organisatie van ondersteuning. Verder bespreken we hoe we aandachtspunten en valkuilen kunnen signaleren en oppakken.

Ik ben Willeke van der Stege-Leijenhorst. Mijn jaren op school en later als student op de pabo waren nogal turbulent te noemen. Deze periode stond voor mij in het teken van verveling, onbegrip, stress en falen. Bij een aantal van mijn familieleden zag ik hetzelfde gebeuren. Daarnaast werkte ik regelmatig met leerlingen die ik zag worstelen op school of met zichzelf, terwijl ik de indruk kreeg dat ze over een hoge intelligentie beschikten. Tijdens het doen van mijn master SEN – Begeleiden en Innoveren (richting IB) merkte ik dat ik meer wilde weten en leren over hoogbegaafdheid. Een aantal jaar geleden ben ik daarom de opleiding voor Specialist Hoogbegaafdheid gaan volgen. Inmiddels ben ik één dag in de week werkzaam in het PO als Specialist HB en geef ik daar les aan de plusklas. Verder geef ik één dag in de week les aan de bovenschoolse Masterclass, behorende bij ons cluster. Daarnaast werk ik twee dagen binnen het VO als leerlingbegeleider (zorgcoördinator) en HB coach op de Havo en het VWO.  


3. Rolinda Veldkamp (DouMee): Wat moet ik toch met ouders van mijn HB-leerling?

Ouders? Lastig of juist de meest waardevolle informatiebron?

Ouders en Onderwijs, het lijkt elkaar vaak te bijten, vooral als het niet goed gaat met hun kind. Als prestaties niet zijn zoals verwacht, als gedrag op school anders is dan thuis of als een kind thuis verhalen vertelt waar een ouder van schrikt. Voor ouders is de school vaak een ‘black box’, er gebeurt daar van alles met hun kind, waar zij weinig invloed op hebben. Dit geeft regelmatig lastige gesprekken, terwijl dit misschien wel hele cruciale gesprekken kunnen zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. 

In deze workshop willen we met elkaar delen hoe een ouder-school gesprek waardevol kan worden. Hoe kun je als ouder je zorgen en vragen overbrengen aan school en hoe kun je als school de ouders gebruiken als je meest waardevolle informatiebron?

Mijn naam is Rolinda Veldkamp. Ik woon in Enschede, ben onderwijskundige en eigenaar van Doumée, een praktijk waarin we scholen ondersteunen om goed onderwijs te geven aan hoogbegaafde kinderen. Daarnaast begeleiden we kinderen die vastgelopen zijn in het schoolsysteem. In samenwerking met school en ouders proberen we de oorzaak hiervan te achterhalen en de kinderen weer gemotiveerd te krijgen voor het leren en/of voor school. Mijn expertise ligt met name in het vormgeven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en het ontwikkelen van de school en het schoolteam. 

Meer informatie? www.doumee.nl


1. Karen Wolters (Rec5): Misdiagnoses en foute signaleringen en de rol van de docent daarin

Misdiagnoses: hoe kan het dat er nog steeds veel misdiagnoses zijn op het gebied van hoog­begaafdheid? Welke rol kun jij spelen als leerkracht en docent om deze misdiagnoses te voor­komen? Tijdens deze workshop maak je kennis met veel voorkomende misdiagnoses en hoe jouw manier van kijken naar een leerling hier een rol in kan spelen.

Korte beschrijving van mezelf:
Als orthopedagoog met roots in het onderwijs, zowel PO als VO, heb ik me gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Samen met andere professionals leid ik leerkrachten, docenten, IB’ers, AB’ers en schoolleiders op waarbij ik zowel inspiratie, kennisoverdracht als borging hoog in het vaandel heb staan. Uit mijn werk is REC5 ontstaan: een opleidingsinstituut en een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid waar leerkrachten en docenten terecht kunnen met hun vragen. Ook kent REC5 een tak diagnostiek met gespecialiseerde orthopedagogen met een ECHA-achtergrond. Samen met onderwijsbesturen in het PO en het VO en het speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden zoekt REC5 naar sluitende oplossingen zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde leerlingen en hun docenten verder kunnen komen. Meer informatie kun je vinden op REC5.nl.


2. Mirjam Floor (Driestar Educatief): Samen leren HB-jongeren te signaleren

Signaleren is een werkwoord.

Betekenis; Iets of iemand opmerken en dat aan anderen vertellen. Deze definitie vond ik treffend weergeven hoe het signaleren van de (hoog)begaafde leerling eruit zou moeten zien.

In deze workshop gaan we met elkaar kijken naar concreet waarneembaar gedrag in de groep. We doen dit m.b.v. het denk- en zijnsluik van Tessa Kieboom. De (hoog)begaafde leerling is niet altijd diegene met hoge scores op de toetsen of diegene die snel en goed werkt. Maar wie dan wel? Tijdens deze workshop hoor je daar meer over en maak je zelf de koppeling naar de praktijk. Oftewel hoe merken we de (hoog)begaafde leerling op en zien we hem echt!

Maar ook het tweede deel van de definitie zal bij deze workshop aan bod komen: Aan anderen vertellen. Hoe ben je samen verantwoordelijk voor het signaleren en zien van deze leerlingen? Wat kan je daarin betekenen. Vragen, die we tijdens deze workshop gaan verkennen en met elkaar opzoek gaan naar antwoorden.

De workshop wordt gegeven door Mirjam Floor, onderwijsadviseur bij Driestar Educatief. Mirjam heeft jaren in het basisonderwijs gewerkt intern begeleider. Sinds 2019 is zij werkzaam als onderwijsadviseur bij Driestar Educatief. Mirjam heeft de twee jarige opleiding gevolgd bij Novilo om kennis op te doen over (hoog)begaafdheid en zo scholen te kunnen begeleiden op dit thema.


You cannot copy content of this page