Schoolgegevens

Schoolgegevens

TWEEDE RONDE: DONDERDAG 8 OKTOBER 2020

(school en eventuele vestiging)
BOVO
OnderbouwBovenbouw

Hoe lang zijn jullie ongeveer bezig met hoogbegaafden beleid?
Hoe zou je jullie school classificeren?
BeginnersGevorderdenExperts
Iedere school wil wel wat ‘halen’ op deze dag. Waar zijn jullie tegenaan gelopen waar je wel wat advies bij kunt gebruiken? Omschrijf ze eens in het kort (‘HALEN’).
Maar je hebt vast wel iets waar je vol trots over kan vertellen aan anderen (‘BRENGEN’).
Geef aan op de schaal van 1 tot 5 in hoeverre jullie anderen kunnen ‘dienen’ met tips en adviezen bij onderstaande onderwerpen (veel = 1 gewoon = 2) of juist veel tips en adviezen van anderen kunt gebruiken (4 en 5).

 1. Thuiszitters
 1. Hoogbegaafden met meerdere problematieken
 1. Voorkomen en aanpak van onderpresteren
 1. Jongeren die hooggevoelig zijn
 1. Voorzetting van beleid in Bovenbouw
 1. De verankering beleid in de school
 1. Omgaan met denkbeelden die conflicteren met de geloofsopvoeding
 1. Gesprek over wetenschap en geloven
 1. Warme overdracht onderbouw > bovenbouw
 1. Warme overdracht PO > VO
 1. Intake bij groep 1 van het PO
In hoeverre hebben jullie al nagedacht over EN belangstelling voor:
Belangstelling: 1 = geen - 2 = weinig – 3 = redelijk – 4 = ja – 5 = veel

 1. Samenwerken in een netwerk van christelijke scholen

  Op landelijk niveau, zoals nu
  Op regionaal niveau
  Alleen digitaal
 1. Vorming van een regionaal netwerk met basisscholen.

Suggesties voor onderwerpen / thema volgend jaar: