Symposium HB 2021

Missie
Om het onderwijs aan en de begeleiding van begaafde christelijke kinderen en jongeren te ontwik­ke­len, organiseren we jaarlijks een bijeenkomst waar we met betrokken personen kennis en vaar­­dig­he­den delen en nieuwe kennis opdoen.

Visie
Door middel van die bijeenkomsten het christelijk PO en VO met elkaar verbinden (om uiteindelijk wellicht te komen tot een doorlopende leerlijn begaafdheid van groep PO 1 t/m VWO 6).

Verbinding 

Voor ons is het dus heel belangrijk om door te gaan op de ingeslagen weg: elkaar ontmoeten rond thema’s, elkaar leren kennen, vooral ook als OP en als VO medewerker en zoeken naar wat we samen kunnen doen. Het gaat dan niet alleen om de warme overdracht, hoe belangrijk die ook is. Het is ook luisteren naar hoe de ander belemmeringen oplost, hoe het VO kan voortborduren op wat er in het PO gedaan is, voor het PO te luisteren naar het VO waar ze kunnen sonderen, etc.

Samenwerking

Verbinding betekent samenwerking, samenwerking betekent elkaar kennen, elkaar kennen betekent iets voor elkaar willen doen, iets voor elkaar willen doen betekent verbin­ding. Verbinding waarvan iedereen profijt heeft: in de eerste plaats de hoogbegaafde jongere, maar ook de docenten, de ouders , de catecheten, de onderwijskun­dig­en, de (ortho) pedagogen en de curriculum ontwikkelaars.

Doe mee

Daarom vragen we iedereen om mee te doen, mee te denken, anderen op ons attenderen, de directies te wijzen op het werk dat we met elkaar willen doen, door samenwerkingsverbanden mee te nemen in onze ideeën, door gewoon samen met ons na te denken over die leerlijn. 

Symposium, concept

Symposium DV 14 oktober, van 14:00 – 20:00 inclusief een (alcoholvrije) borrel en maaltijd.
Hoofdtitel: leerlinggericht onderwijs
Ondertitel: Zien we de (hoog)begaafde leerling in het PO en VO wel?
Doel: verbinden PO met VO

Laten we voor elkaar zorgen! (Gert-Jan Segers)