1. Karen Wolters (Rec5): Voorkomen van misdiagnoses en foute signaleringen

Misdiagnoses: hoe kan het dat er nog steeds veel misdiagnoses zijn op het gebied van hoog­begaafdheid? Welke rol kun jij spelen als leerkracht en docent om deze misdiagnoses te voor­komen? Tijdens deze workshop maak je kennis met veel voorkomende misdiagnoses en hoe jouw manier van kijken naar een leerling hier een rol in kan spelen.

Korte beschrijving van mezelf:
Als orthopedagoog met roots in het onderwijs, zowel PO als VO, heb ik me gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Samen met andere professionals leid ik leerkrachten, docenten, IB’ers, AB’ers en schoolleiders op waarbij ik zowel inspiratie, kennisoverdracht als borging hoog in het vaandel heb staan. Uit mijn werk is REC5 ontstaan: een opleidingsinstituut en een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid waar leerkrachten en docenten terecht kunnen met hun vragen. Ook kent REC5 een tak diagnostiek met gespecialiseerde orthopedagogen met een ECHA-achtergrond. Samen met onderwijsbesturen in het PO en het VO en het speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden zoekt REC5 naar sluitende oplossingen zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde leerlingen en hun docenten verder kunnen komen. Meer informatie kun je vinden op REC5.nl.


Geef een reactie

You cannot copy content of this page